Tom 1, Numer 1 (2009)

Spis treści

##issue.coverPage.altText##

Artykuły

Procesy innowacji jako instrument cywilizacyjnej transformacji Polski Wschodniej. Szkice badań i współpracy na lata 2009-2013 PDF
Antoni Kukliński
Racjonalność działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w ujęciu Oskara Langego – dzisiejsze spojrzenie PDF
Dorota Anna Mikulska
Związek rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstwa PDF
Maria Zuba
Poakcesyjny Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w Gminie Kock PDF
Małgorzata Gruchoła
Lublin – gospodarcza metropolia w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego? PDF
Józef Duda
Elementy teorii transportu i komunikacji PDF
Łukasz Czuma
Analiza porównawcza innowacyjności regionów (na przykładzie województwa lubelskiego i zachodniopomorskiego) PDF
Joanna Staśkiewicz
Społeczno-ekonomiczne środowisko pracy jako czynniki rozwoju kultury organizacyjnej PDF
Judyta Smolik
Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego w krajach Europy Zachodniej i Europy Środkowo-Wschodniej PDF
Wojciech Misterek
Zmiany w systemach dystrybucji w krajach Unii Europejskiej w latach 1990-2003 PDF
Mariusz Sagan, Sylwia Skrzypek- Ahmed, Michał Grabowiecki
Działalność Aniołów Biznesu w Polsce i w regionie
Karol Tarkowski
Michał Chevalier jako przedstawiciel późnoklasycznej ekonomii francuskiej PDF
Zdzisław Szymański
Etyczne problemy biznesu PDF
Paweł Czarnecki
Spółdzielnie mleczarskie trwałą formą agrobiznesu PDF
Maria Zuba
Wpływ systemu premiowania na wzrost wydajności PDF
Anna Mikrut, Robert Tomasiewicz
Uwarunkowania i bariery rozwoju lubelskich stacji narciarskich PDF
Michał Jarmuł