Tom 13-14, Numer 1-2 (2017)

Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA

WSEI Scientific Journal series: ECONOMICS13-14 (1-2/2017)

Zeszyt tematyczny / Thematic journal

Wybrane problemy zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego

Selected problems of management of local government units

Lublin 2017

Zeszyty naukowe
wyższej szkoły ekonomii i innowacji w Lublinie seria: ekonomia

scientific journal of the
university of economics and innovation in lublin series: economics
13-14 (1-2/2017)

Zeszyt tematyczny / Thematic journal:
Wybrane problemy zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego Selected problems of management of local government units

Rada naukowa / Scientific Board:

prof. Janusz Gudowski, prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Szymański

Redakcja naukowa / Scientific Editors:

dr Marian Stefański, prof. WSEI, dr Sylwia Skrzypek-Ahmed

Recenzenci / Reviewers:

prof. zw. dr hab. Jan Sulmicki
dr hab. Adam Szafarczyk, prof. WSEI

Redaktorzy prowadzący / Managing Editors:

Sylwia Skrzypek-Ahmed, Marek Szczodrak

Skład, łamanie i projekt okładki / Composition, layout and cover designer:

Marek Szczodrak, Anna Konieczna

© Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione.

All rights reserved. No part of this publicaton may be copied, reprinted or distributed without the prior written permission of the publisher.

Printed in Poland
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji 20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
tel.: + 48 81 749 17 77, fax: + 48 81 749 32 13 www.wsei.lublin.pl

ISSN 2081-8009 ISBN 978-83-64527-94-4

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF

Spis treści

##issue.coverPage.altText##

Artykuły

Aktywizacja osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w woj. podkarpackim – niewykorzystane zasoby i szanse PDF
Piotr Zawada
Umorzenie zaległości podatkowej a pojęcie interesu publicznego i interesu strony PDF
Tomasz Wołowiec
Gospodarka o obiegu zamkniętym – przyczynek do pogłębionej dyskusji PDF
Marek Duda
Wieloletnie Prognozy Finansowe i uchwalanie budżetu JST a kredyt konsolidacyjny jako forma konwersji zadłużenia gminy PDF
Tomasz Wołowiec, Dariusz Reśko
Zasady ustalania podatku od nieruchomości w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego PDF
Sławomir Czarnecki
Współczesne kierunki rozwoju rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej oraz obszary ich wykorzystania w jednostkach gospodarczych PDF
Bartłomiej Wrona, Halina Rechul
Opłata od posiadania psa – problematyka zwolnień przedmiotowych PDF
Sylwia Skrzypek-Ahmed, Tomasz Wołowiec
Opłaty uzdrowiskowa i miejscowa – podobieństwa i różnice PDF
Sławomir Czarnecki
Opłata uzdrowiskowa i miejscowa a zasady inkasa oraz istota ewidencji księgowej z perspektywy inkasentów PDF
Tomasz Wołowiec, Marian Stefański
Badania, oraz porównanie systemów podatkowych w krajach rozwiniętych na tle Polski PDF
Paulina Anasiak
Analiza znaczenia podatku VAT dla budżetu Unii i państw członkowskich PDF
Ewelina Szostak
Analiza dochodów i wydatków gminy miejskiej Lublin oraz miasta na prawach powiatu Chełm w latach 2014–2016 PDF
Beata Janowska
Wpływ i znaczenie funduszy europejskich na rozwój gminy Firlej PDF
Wioletta Sokół
Główne programy finansowe wspierające sektor MSP PDF
Mirosław Marek Sosnówka
Analiza finansowa podmiotu gospodarczego PDF
Monika Gęca