Tom 3, Numer 1 (2011)

Zeszyt tematyczny Węzły gordyjskie rozwoju Polski Wschodniej

Spis treści

##issue.coverPage.altText##

Artykuły

Determinanty wzrostu gospodarczego regionów Polski Wschodniej w latach 2000-2008 PDF
Dariusz Błaszczuk, Barbara Sawicz
Kulturowe uwarunkowania rozwoju Polski Wschodniej– próba identyfikacji kulturowych węzłów gordyjskich PDF
Robert Porzak, Mariusz Sagan, Maria Zuba
Badanie i ocena procesu dzielenia się wiedzą jako determinanty zmian w MŚP Polski Wschodniej– studium przypadku PDF
Marek Brzeziński, Diana Mietlicka
Bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na przykładzie podlaskich uczelni PDF
Magdalenia Klimczuk- Kochańska
Rola dewelopera w tworzeniu infrastruktury społecznej Polski Wschodniej PDF
Sylwester Bogacki
Przełamywanie barier związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej w województwie lubelskim na przykładzie wybranych projektów zrealizowanych przez Fundację OIC Poland PDF
Karol Tarkowski, Andrzej Zbroja
Inwestycje MŚP czynnikiem wzrostu wartości majątku przedsiębiorstw województwa lubelskiego na podstawie wyników badań ankietowych PDF
Małgorzata Sosińska- Wit
Narzędzie M-Astra – zakres zastosowania do oceny kompetencji kadry MŚP PDF
Monika Wawrzeńczyk- Kulik
Prawo do pracy mieszkańców Podkarpacia jako element wyrównywania szans w rozwoju gospodarc PDF
Piotr Zawada
Zagrożenia w rozwoju województwa podkarpackiego w aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju PDF
Janusz Bek
Проблема розвитку сектора малого підприємництва як формоутворюючого елемента середнього класу PDF
Nikytenko Dmytro
Szanse i bariery w integracji łańcucha żywności ekologicznej w Polsce PDF
Maria Zuba
Aktywność ekonomiczna ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku PDF
Andrzej Klimczuk
Podmioty gospodarcze Lubelszczyzny – analizy SWOT studentów WSEI PDF
Adam Szafarczyk, Michał Paweł Szafarczyk
Етика в управлінні якістю на підприємствах України PDF
Wiktoria Wowk
Konkurencyjność regionów na tle zmian społeczno- gospodarczych PDF
Andrzej Jagiełło
Przewagi konkurencyjne polskich uczelni wyższych na globalnym rynku edukacyjnym PDF
Mariusz Sagan
Benchamarking usług medycznych PDF
Agnieszka Kister, Ryszard Śmiech