Tom 6, Numer 1 (2016)

Zeszyty naukowe
Wyższej Szkoły ekonomii i Innowacji w Lublinie

SERIA: ADMINISTRACJA

Rada naukowa:

prof. dr Yuriy V. Bilousov, prof. dr Viktória Harsági,
prof. zw. dr hab. Władysław Kucharski, prof. dr hab. Oleksander Mereżko, prof. dr hab. Vytautas Nekrosius, prof. zw. dr hab. Marek Żmigrodzki, prof. dr hab. Katarzyna Popik

Redakcja:

dr Mariusz Paździor (Redaktor Naczelny)
dr Justyna Trubalska (Z-ca Redaktora Naczelnego) mgr Renata Wybacz (Sekretarz Redakcji)
mgr Marek Szczodrak (Redaktor Techniczny)

Redaktorzy tematyczni:

dr Justyna Trubalska (bezpieczeństwo wewnętrzne) dr Agnieszka Żywicka (administracja)

Recenzenci:

prof. zw. dr hab. Mirosław Granat prof. dr hab. Bogumił Szmulik prof. zw. dr hab. Krzysztof Chorąży dr hab. Natalia Słobodian

Redaktorzy prowadzący:

Marek Szczodrak, Anna Konieczna

© Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione.

Printed in Poland
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji 20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
tel.: + 48 81 749 17 77, fax: + 48 81 749 32 13 www.wsei.lublin.pl

ISSN: 2084-8080 

Spis treści

##issue.coverPage.altText##

Artykuły

Opłata miejscowa i uzdrowiskowa jako daniny „samorządowe” PDF
Tomasz Wołowiec, Dariusz Reśko, Janusz Soboń
Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako instytucja bezpieczeństwa finansowego w świetle wybranych aspektów funkcjonowania systemu gwarantowania depozytów PDF
Łukasz Łukasz
Instytucja niezdolności do pracy w prawie polskim PDF
Piotr Makarzec
Rozbiórka, sprzedaż i użytkowanie budynku a obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości
Tomasz Wołowiec, Dariusz Reśko
Prewencja zagrożeń bezpieczeństwa społecznego na przykładzie działalności Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PDF
Łukasz Wojciechowski
Zasiłek chorobowy w prawie polskim PDF
Piotr Makarzec
Charakter prawny postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora gminnej szkoły publicznej – wybrane zagadnienia PDF
Jan Mojak, Tomasz Turski
Przesłanki zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych w kontekście pojęć nieostrych z art. 33 Ordynacji podatkowej PDF
Paulina Chmielnicka
Odliczenie VAT od wydatków inwestycyjnych gminy. Wybrane problemy praktyczne PDF
Tomasz Wołowiec, Dariusz Reśko, Janusz Soboń
Ochrona praw konsumenta w Polsce – głos w dyskusji PDF
Karol Dąbrowski