Tom 5, Numer 1 (2015)

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF

Spis treści

##issue.coverPage.altText##

Artykuły

Teoretyczne aspekty podmiotowości jednostek samorządu terytorialnego we Francji PDF
Krzysztof Chorąży
Innowacyjność w energetyce PDF
Marek Żmigrodzki
Problem zakresu stosowania przepisów Kodeksu Cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu do rozliczeń pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane, zawartej w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych PDF
Jan Mojak, Tomasz Turski
Europejskie systemy zabezpieczenia społecznego na przykładzie Austrii, Belgii i Wielkiej Brytanii PDF
Piotr Makarzec
Miejsce ochrony ludności i ratownictwa w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej PDF
Bogdan Michailiuk
Problematyka edukacji dla bezpieczeństwa w środowisku szkolnym
Andrzej Pieczywok
Wybrane aspekty ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce PDF
Justyna Trubalska
Wykonywanie zadań ustawowych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – wybrane zagadnienia PDF
Łukasz Wojciechowski
Zadania Policji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego PDF
Marcin Bonisławski
Bezpieczeństwo militarne II Rzeczypospolitej podczas wojny z Ukraińcami na terenie Galicji Wschodniej w latach 1918–1919 PDF
Krzysztof Surowiec, Iwona Pigoń
Ewolucja pozycji ustrojowej władzy wykonawczej w warunkach członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Artur Trubalski
Dyrektywy konsumenckie Unii Europejskiej w kontekście praw uczestników handlu detalicznego i usług na Ukrainie PDF
Andrzej Wawryniuk
Straż Graniczna – organizacja i charakterystyka funkcjonowania na przykładzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej PDF
Katarzyna Wiśniewska
Zadania Samorządu Terytorialnego w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych PDF
Ewelina Zieniuk-Cupryn
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej PDF
Piotr Makarzec
Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Jerzego Kulińskiego pt. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie jako podmiot polityki ekologicznej Polski, Lublin 2015, ss. 306 PDF
Katarzyna Popik