Numer 2 (2015)

RADA NAUKOWA / PROGRAM BOARD

Tadeusz Aleksander, Uniwersytet Jagielloński, Krak.w

Pavol Dancek, Uniwersytet w Bratysławie (Słowacja)

Mirosław Jarosz, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin

Jolanta Karbowniczek, Ignacianum, Krak.w

Lidia Łysiuk, Brzeski Uniwersytet Państwowy im. A. Puszkina, Brześć (Białoruś)

Marzena Pękowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce

Jerzy Potoczny,Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin

Kazimierz Rędziński, Akademia Pedagogiczna im. J. Długosza w Częstochowie

Jan Saran, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin

Jolanta Szempruch, Uniwersytet Pedagogiczny, Kielce

Stefana Walasek, Uniwersytet Wrocławski

Agnieszka Wałęga, Uniwersytet im. M. Kopernika, Toruń

Adam Winiarz, Uniwersyet Pedagogiczny, Kielce

Anatol Wychruszcz, Instytut Pedagogiczny, Tarnopol (Ukraina)

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD

Redaktor naczelny / Editor-in-chief – Andrzej Meissner

Zastępca redaktora naczelnego / Deputy Editor – Wiesław Kowalski

Sekretarz redakcji / Secretary to the Editorial Board – Anna Koper

Zesp.ł redakcyjny / Editorial Team: Jan Saran, Agnieszka Weiner,

Wiesław Kowalski, Jerzy Potoczny, Małgorzata Dubis

Redaktor języka angielskiego / Editor of the English language – Wiesław Dacka

Redaktor języka polskiego / Editor of the Polish language – Anna Koper

Redaktor statystyczny / Statistical Editor – Robert Porzak

RECENZENCI / REVIEWERS

dr hab. Krystyna Barł.g, dr hab. Jerzy Doroszewski

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF ()

Spis treści

##issue.coverPage.altText##