Informacje dla autorów

Przed wysłaniem artykułu proszę zapoznać się z zakresem tematycznym danego czasopisma oraz wskazówkami dla autorów. Artykuły należy wysyłać drogą elektroniczną po uprzednim zarejestrowaniu się i otrzymaniu hasła na podany adres e-mail. Osoby już zarejestrowane proszone są o zalogowanie się i postępowanie według podanych wskazówek.