Zagrożenia dzieci i młodzieży w Internecie

Małgorzata Grabowska

Streszczenie


Streszczenie
W artykule omówiono najważniejsze zagrożenia, na jakie narażone są dzieci i młodzież w Internecie. Zaprezentowano niektóre sposoby ochrony dziecka przed ich wpływem, jak również zasady postępowania w przypadku, gdy młody człowiek stanie się ofiarą tych zagrożeń. W artykule zreferowano wyniki badań przeprowadzonych wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców. Pokazują one, że większość badanej młodzieży do zagrożeń wynikających z korzystania z sieci zalicza przemoc werbalną za pomocą telefonu komórkowego. Dzieci obawiają się wirusów i hakerów oraz tego, że Internet przestanie działać. Z kolei rodzice są zaniepokojeni niebezpiecznymi treściami, z którymi może mieć kontakt ich potomstwo, a także tym, że ich dzieci są narażone na bliskie relacje z obcymi poznanymi za pośrednictwem sieci.

Summary
The article discusses the main risks for child- ren and young people on the Internet, and also presents ways to protect children from them. Besides attempts to show what to do when child becomes a victim of these threats. The aim of the article is to make children, young people and parents aware of the risks they may face on the Internet. The results of scientific research show that children are primarily concerned about various viruses and hackers and the fact that the Internet will stop working. In turn, parents are concer- ned about the dangerous content that their offspring may have contact with, and also that their children are exposed to close relation- ships with strangers known on the Internet.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.