Prawno-ekonomiczne szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i Europie