ЛЮБОВЬ НИКОГДА НЕ ПЕРЕСТАЕТ ЛЮБОВЬ В СИСТЕМЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

ЛЮБОВЬ НИКОГДА НЕ ПЕРЕСТАЕТ

ЛЮБОВЬ В СИСТЕМЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

MIŁOŚĆ NIGDY NIE USTAJE

MIŁOŚĆ W SYSTEMIE WARTOŚCI RODZINNYCH

Научная редакция:Лидия Лысюк Мариан Здислав Степуляк

Redakcja naukowa:Lidia Łysiuk Marian Zdzisław Stepulak

Lublin – Brześć 2018

Wyższa Szkoła ekonomii i Innowacji w Lublinie

Seria wydawnicza:

Monografie Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSEI

Любовь никогда не перестает

Любовь в системе семейных ценностей

Miłość nigdy nie ustaje

Miłość w systemie wartości rodzinnych

Научная редакция / Redakcja naukowa:

Лидия Лысюк / Lidia Łysiuk
Мариан Здислав Степуляк / Marian Zdzisław Stepulak

Reviewers /Recenzenci:

Пастушеня Александр Николаевич, доктор психологических наук, профессор Pastuszenia Aleksandr Nikolajewicz, prof. dr hab.

Фурманов Игорь Александрович, доктор психологических наук, профессор Furmanow Igor Aleksandrowicz, prof. dr hab.

Skład, łamanie i projekt okładki:

Marek Szczodrak, Anna Konieczna

© Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione.

Printed in Poland
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji 20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
tel.: + 48 81 749 17 77, fax: + 48 81 749 32 13 www.wsei.lublin.pl

ISBN 978-83-66159-02-0

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF

Spis treści

##issue.coverPage.altText##