Tom 5 (2016)

Komitet redakcyjny:

Kinga Stefańska, Anna Wójtowicz

Opieka naukowa:

ks. dr Jacek Łukasiewicz SCJ, dr Marta Pawelec,

prof. dr. hab. Czesław Walesa

Korekta:

Dorota Doroz

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF

Spis treści

##issue.coverPage.altText##

ROZPRAWY I ARTYKUŁY NAUKOWE

Zjawisko przestępczości w województwie lubelskim w latach 2000–2012 PDF
Magdalena Adamczyk
Cyberprzemoc – stara przemoc w nowym wydaniu? PDF
Karolina Wetoszka
Арт-терапия: Творчество. Самопознание. Исцеление PDF
Viltoriia Kravtsova
Styl przywiązania i nadzieja na sukces u osób rozwiedzionych PDF
Patrycja Wilk
Суицыд PDF
Viltoriia Kravtsova
Kryzys w wartościowaniu i relacje rodzinne w świetle badań podopiecznych schroniska dla nieletnich i uczniów liceum PDF
Monika Bajon,, Małgorzata Plota
Czas jako wartość – postrzeganie czasu przez młodych Polaków PDF
Kalina Łukasiewicz, Katarzyna Górska

RECENZJE I POLEMIKI

Scott O. Lilienfeld, Steven Jay Lynn, John Ruscio, Barry L. Beyerstein 50 wielkich mitów psychologii popularnej PDF
Kinga Stefańska