Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Tom 2 (2012) Adaptacyjna rola empatii w różnych sytuacjach życiowych Streszczenie   PDF
Maria Kliś
 
Tom 2 (2012) Analiza porównawcza relacji matki z synem oraz ich zachowań osobowościowych Streszczenie   PDF
Tatiana Senko
 
Tom 2 (2012) Antycypacja własnej religijności u młodzieży (rozwojowe badania osób w wieku od 12 do 24 lat) Streszczenie   PDF
Czesław Walesa
 
Tom 5 (2015) „NAĆPANI DŹWIĘKIEM”? E-narkotyki jako obszar badań przyszłości Streszczenie   PDF
Wioletta Tuszyńska-Bogucka, Piotr Kwiatkowski
 
Tom 3 (2013) Charakterystyka zachowań osobowościowych w relacjach nauczyciel-„dziecko trudne” Streszczenie   PDF
Tatiana Senko
 
Tom 4 (2014) Ciało a psyche – perspektywa jakościowa i ilościowa w poznawaniu relacji body-mind Streszczenie   PDF
Lidia Anna Wiśniewska, Agata Celińska-Miszczuk
 
Tom 2 (2012) Comparing the communication of English and Japanese four year-olds to predict school success Streszczenie   PDF
Rosemary Sage
 
Tom 5 (2015) Contribution de la psychopathologie à la compréhension de l’homme dans son monde Streszczenie   PDF
Jean-Marie Barthélémy
 
Tom 7 (2017) Development of prayer in children Streszczenie   PDF
Małgorzata Tatala, Czesław Walesa
 
Tom 6 (2016) Doświadczenie przepływu ow w kontekście satysfakcji z pracy i życia rodzinnego u mężczyzn Streszczenie   PDF
Małgorzata M. Mach-Sawic, Bogusława Lachowska, Małgorzata Tatala
 
Tom 5 (2015) Doświadczenie religijne osób we wczesnej i średniej dorosłości Streszczenie   PDF
Małgorzata Tatala, Czesław Walesa, Anna Nosek, Karolina Wałachowska
 
Tom 6 (2016) Dziecko i bliski dorosły – o znaczeniu niektórych wymiarów ich relacji Streszczenie   PDF
Tomasz Wach
 
Tom 3 (2013) Inicjatywność w świadomości kobiet i mężczyzn w okresie młodej i wczesnej dorosłości Streszczenie   PDF
Czesław Walesa, Lidia Łysiuk, Lillianna Kostańska
 
Tom 3 (2013) Jakość życia u kobiet w aspekcie przeżywania choroby nowotworowej gruczołu piersiowego Streszczenie   PDF
Małgorzata Tatala, Konrad Janowski, Karolina Wałachowska, Kamila Król, Beata Serej
 
Tom 5 (2015) Kultura organizacyjna, kultura prorodzinna a przywiązanie pracownika do rmy Streszczenie   PDF
Katarzyna Wac, Adam Biela
 
Tom 7 (2017) Mathematical reasoning and the form of a task Streszczenie   PDF
Bożydar L. J. Kaczmarek, MArcin Stencel, Jacek Łukasiewicz
 
Tom 1 (2011) Metateoria rozwoju L. S. Wygotskiego: opis formalny Streszczenie   PDF
Yuri Karandashev
 
Tom 2 (2012) Motywacje do podejmowania decyzji o bezdzietności przez młodych dorosłych Streszczenie   PDF
Sylwia Wacławik
 
Tom 7 (2017) Motywy użalania się nad sobą Streszczenie   PDF
Dariusz Kuncewicz, Edyta Nogaj
 
Tom 6 (2016) Nieletni zabójcy wobec śmierci swoich o ar Streszczenie   PDF
Tomasz Wach
 
Tom 7 (2017) (Nie)zapomniana frenologia Streszczenie   PDF
Ryszard Stachowski
 
Tom 7 (2017) O naturze rozwoju moralnego Streszczenie   PDF
Tomasz Niemirowski
 
Tom 3 (2013) O teorii dezintegracji pozytywnej K. Dąbrowskiego w świetle dynamiczno-egzystencjalnego modelu rozwoju osoby Streszczenie   PDF
Henryk Jarosiewicz
 
Tom 6 (2016) Obraz rodziny generacyjnej w percepcji samotnych matek Streszczenie   PDF
Jolanta M. Wolińska
 
Tom 3 (2013) Obraz systemu rodzinnego w percepcji młodzieży problematycznie używającej internetu Streszczenie   PDF
Małgorzata Sitarczyk, Mateusz Łukasik
 
1 - 25 z 70 elementów 1 2 3 > >>