Tom 6 (2016)

Horyzonty PsycHologii

tHe Horizons of PsycHology

Lublin 2016

Komitet redakcyjny / Editorial Board:

Zbigniew B. Gaś, Bożydar Kaczmarek, Lidia Łysiuk, Wiesław P. Poleszak (Sekretarz/Secretary to the Editorial Board), Marian Z. Stepulak, Wioleta Tuszyńska-Bogucka, Czesław Walesa (Redaktor Naczelny/Editor-in-chief)

Redaktor główny / Editor in chief:

Michael Hornsby, PhD
Department of Celtic
Institute of English Studies / Instytut Filologii Angielskiej
John Paul II Catholic University of Lublin / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Rada Naukowa / Program Board:

Adam Biela (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Danuta Biernat-Borecka (Uniwersytet Wrocławski)
Devin Fore (University of Princeton, USA)
Janna Głozman (Moskiewski Uniwersytet im. Łomonosowa, Rosja) Harold Hall (Paci c Institute for the Study of Con ict and Aggression Kamuela, Hawaje, USA)
Yuri Karandashev (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Maria Kielar-Turska (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Marta Makara-Studzińska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) Eugenia Mandal (Uniwersytet Śląski)
Rafał Ohme (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)
Leonid Pergamenszyk (Wydział Psychologii Uniwersytet w Mińsku, Białoruś) Maria Ryś (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Rosemary Sage (London University, Wielka Brytania)
Stanisława Steuden (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) Małgorzata Szepietowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Małgorzata Tatala (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Recenzenci / Reviewers:

prof. dr hab. Ludwika Wojciechowska, prof. dr hab. Tatiana Senko,
dr Maria Kliś, prof. dr hab. Maria Ryś, prof. dr hab. Zygfryd Juczyński,
dr Anna Jarmołowska, prof. dr hab. Leszek Szewczyk, dr Agnieszka Kulik,
dr Małgorzata Sitarczyk, dr Tomasz Niemirowski, prof. dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. dr hab. Alicja Senejko, prof. dr hab. Jacek Pyżalski, dr Monika Borowska, dr Zbigniew Łoś, dr Wojciech Ożarowski, prof. dr hab. Barbara Pilecka

Horyzonty PsycHologii tHe Horizons of PsycHology

Rok 2016 ◀▶ Tom VI Year 2016 ◀▶ Volume VI

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie University of Economics and Innovation in Lublin

Horyzonty Psychologii the Horizons of Psychology Rok 2016 ◀▶ Tom VI
Year 2016 ◀▶ Volume VI

© Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy jest zabronione.

Opracowanie redakcyjne, skład, łamanie / Composition, layout:

Marek Szczodrak, Anna Konieczna

Projekt okładki / Cover designer:

Jadwiga Szmidt, Marek Szczodrak, Anna Konieczna

Konsultacja językowa / Language consult:

Karolina Wałachowska

Korekta / Correction:

Anna Koper

Printed in Poland
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
tel. +48 81 749 17 11, fax tel. +48 81 749 32 13 horyzontypsychologii@wydawnictwo.wsei.lublin.pl www.wsei.lublin.pl

Nakład: 100 egzemplarzy ISSN: 2083-5248 

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF

Spis treści

##issue.coverPage.altText##

Artykuły

Valued orientations of personality as a trust factor to advertising appeals PDF
Anna Kulchytska
Religijne decyzje życiowo doniosłe w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości PDF
Małgorzata Tatala, Czesław Walesa
Doświadczenie przepływu ow w kontekście satysfakcji z pracy i życia rodzinnego u mężczyzn PDF
Małgorzata M. Mach-Sawic, Bogusława Lachowska, Małgorzata Tatala
Obraz rodziny generacyjnej w percepcji samotnych matek PDF
Jolanta M. Wolińska
Dziecko i bliski dorosły – o znaczeniu niektórych wymiarów ich relacji PDF
Tomasz Wach
Psychologiczna problematyka bólu PDF
Kazimierz Przybyłko, Czesław Walesa
Nieletni zabójcy wobec śmierci swoich o ar PDF
Tomasz Wach

Materiały

Żarliwość religijności PDF
Czesław Walesa

Sprawozdania

Sprawozdanie z obrad ogólnopolskiej konferencji naukowej na temat: RODZINA I WYCHOWANIE: FUNDAMENT CZY BALAST? (Lublin, 17–18 maja 2016 roku) PDF
Wiesław Poleszak