Tom 7 (2017)

Horyzonty Psychologii
The Horizons of Psychology
Lublin 2017

Komitet redakcyjny / Editorial Board:

Zbigniew B. Gaś,
Bożydar Kaczmarek,
Lidia Łysiuk,
Wiesław P. Poleszak (Sekretarz/Secretary to the Editorial Board),
Marian Z. Stepulak,
Wioletta Tuszyńska-Bogucka,
Czesław Walesa (Redaktor Naczelny/Editor-in-chief)

Redaktor główny / Editor in chief:prof. WSEI, dr hab. Czesław Walesa

Rada Naukowa / Program Board:

Danuta Biernat-Borecka (Uniwersytet Wrocławski)
Devin Fore (University of Princeton, USA)
Janna Głozman (Moskiewski Uniwersytet im. Łomonosowa, Rosja)
Harold Hall (Pacific Institute for the Study of Conflict and Aggression
Kamuela, Hawaje, USA)
Yuri Karandashev (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Maria Kielar-Turska (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Marta Makara-Studzińska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Eugenia Mandal (Uniwersytet Śląski)
Rafał Ohme (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)
Leonid Pergamenszyk (Wydział Psychologii Uniwersytet w Mińsku, Białoruś)
Maria Ryś (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Rosemary Sage (London University, Wielka Brytania)
Małgorzata Szepietowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Recenzenci

prof. Małgorzata Tatala,
prof. Maria Czerwińska-Jasiewicz,
dr Henryk Jarosiewicz,
dr Beata Zarzycka,
dr Maria Mańkowska,
dr Beata Kostrubiec-Wojtachnio,
dr Wojciech Ożarowski,
prof. Tatiana V. Senko,
prof. Wanda Zagórska,
prof. Anna Manek,
prof. dr hab. Adam Biela,
prof. Henryk Gasiul,
prof. Stanisława Steuden,
prof. dr hab. Dorota Czyżowska,
prof. dr hab. Hanna Liberska,
dr Joanna Kossewska,
dr Zbigniew Łoś

Horyzonty Psychologii The Horizons of Psychology

Rok 2017 ◀▶ Tom VII Year 2017 ◀▶ Volume VII

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie University of Economics and Innovation in Lublin

Horyzonty Psychologii the Horizons of Psychology Rok 20167◀▶ Tom VII
Year 201& ◀▶ Volume VII

© Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy jest zabronione.

Opracowanie redakcyjne, skład, łamanie / Composition, layout:

Marek Szczodrak, Anna Konieczna

Projekt okładki / Cover designer:

Jadwiga Szmidt, Marek Szczodrak, Anna Konieczna

Konsultacja językowa / Language consult:

Karolina Wałachowska

Printed in Poland
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
tel. +48 81 749 17 11, fax tel. +48 81 749 32 13 horyzontypsychologii@wydawnictwo.wsei.lublin.pl www.wsei.lublin.pl

Nakład: 100 egzemplarzy ISSN: 2083-5248

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF

Spis treści

##issue.coverPage.altText##

Artykuły

Mathematical reasoning and the form of a task PDF
Bożydar L. J. Kaczmarek, MArcin Stencel, Jacek Łukasiewicz
Development of prayer in children PDF
Małgorzata Tatala, Czesław Walesa
(Nie)zapomniana frenologia PDF
Ryszard Stachowski
Podstawowe zasady religijności u młodzieży (studium psychologiczne) PDF
Czesław Walesa
Postawy i działania generatywne na tle dorosłych okresów życia PDF
Ludwika Wojciechowska
Przestrzeń semantyczna symbolu krzyża i Biblii u młodzieży PDF
Małgorzata Tatala, Czesław Walesa
O naturze rozwoju moralnego PDF
Tomasz Niemirowski
Motywy użalania się nad sobą PDF
Dariusz Kuncewicz, Edyta Nogaj

Sprawozdania

Uroczystość Jubileuszowa w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Eugeniusz Jakubas
UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZOWA W WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE PDF
Eugeniusz Jakubas