Horyzonty Psychologii i Nauk o Człowieku

Horyzonty Psychologii są psychologicznym czasopismem naukowym, wydawanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Celem czasopisma jest informowanie o współczesnym stanie wiedzy teoretycznej i wynikach badań empirycznych, a także promocja twórczych idei badawczych. 


Redaktor naczelny: prof. dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka

Sekretarz redakcji: Wiesław P. Poleszak

 

Komitet redakcyjny: 

Bogucka-Tuszyńska Wioletta

Gaś Zbigniew

Kaczmarek Bożydar

Łysiuk Lidia

Poleszak Wiesław

Popielski Kazimier

Walesa Czesław


Rada naukowa:  

BARTHÉLÉMY Jean-Marie (Université de Savoie, Chambéry) 

Biela Adam, KUL

Biernat-Borecka Danuta, Uniwersytet Wrocławski

Fore Devin

Głozman Janna, (Moskiewskij Gosudarstwiennyj Uniwesytet im.

Hall Harold, (Pacific Institute for the Study of Conflict and Aggression, Kamuela, Hawaje, USA)

Harwas-Napierała Barbara, UAM

Karandashev Yurij M., PWSZ im. Witelona w Legnice

Kielar-Turska Maria, UJ

Ledzińska Maria, UW

Mandal Eugenia, UŚ

Manek Anna Maria, Politechnika Lubelska

Ohme Rafał, SWPS

Pergamenszyk Leonid (Wydział Pschologii, Uniwersytet w Mińsku)

Rostowska Teresa, UG

Ryś Maria, UKSW

Sage Rosemary, (London University, UK)

Senko Tatiana, PWSZ im. Witelona w Legnice

Stachowski Ryszard, UAM

Steuden Stanisława, KUL

Szepietowska Małgorzata, UMCS

Tatala Małgorzata

Trempała Janusz, UKW

Uchnast Zenon, KUL, WSB-National Luis Uniwersity

Zagórska Wanda, UKSW


Lista recenzentów:  

Biela Adam

Braun-Gałkowska Maria,

Czerwińska-Jasiewicz Maria

Falkowski Andrzej,

Harwas-Napierała Barbara

Jaworski Romuald,

Karandashev Yurij M.

Kornas-Biela Dorota

Liberska Hanna

Łoś Zbigniew

Manek Anna Maria

Niewiadomska Iwona,

Pospiszyl Irena,

Pyżalski Jacek

Ratajczak Zofia,

Rostowska Teresa

Ryś Maria

Senko Tatiana

Stachowski Ryszard

Tatala Małgorzata

Trempała Janusz,

Tucholska Stanisława,

Turska Dorota

Uchnast Zenon

Wojciechowska Ludwika

Zagórska Wanda

Ерчак Николай Тимофеевич


Redaktor statystyczny: Robert Porzak

 

Redaktorzy językowi: Michael Hornsby, PhD (Department of Celtic Institute of English Studies, KUL), Katarzyna Wałachowska (język angielski), Katarzyna Szczepanek (język angielski), Anna Koper (język polski), Małgorzata Baranowska ((język polski)

Adres do korespondencji: wydawnictwo@wsei.lublin.pl