Uroczystość Jubileuszowa w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Eugeniusz Jakubas

Streszczenie


Uroczystość odbyła się dania 20 czerwca 2017 roku w Wyższej Szkole Ekonomii
i Innowacji w Lublinie.


Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.