Development of prayer in children

Małgorzata Tatala, Czesław Walesa

Streszczenie


Summary
The present study was designed to address the following research question: how does the development of prayer happen in childhood? The study presents specificity of prayer from infancy to late childhood. At every stage, prayer takes on a different form, however, the same characteristics can appear in neighboring or more distant phases. Features of more mature religiosity can disappear temporarily or permanently. Nonetheless, the development of prayer is not sudden, but continuous and smooth. The same form of prayer sometimes occurs in different development periods and its new manifestations are formed in a specific period.Sometimes one form of prayer is maintained while new ones are being created.

Streszczenie
Prezentowany artykuł stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie: jak przebiega rozwój modlitwy dziecka? W pracy przedstawiono rozwój modlitwy od okresu niemowlęcego do późnego dzieciństwa. Na każdym etapie modlitwa przyjmuje inną formę, jednak te same cechy mogą pojawiać się w sąsiednich lub bardziej odległych fazach. Cechy oznaczające bardziej dojrzałą religijność mogą zaniknąć czasowo, jak i na stałe. Niemniej jednak rozwój modlitwy nie jest nagły, ale stopniowy i występuje w sposób płynny. Ta sama forma modlitwy niekiedy występuje w różnych okresach rozwojowych, jak również kształtują się nowe jej przejawy, specyficzne dla danego okresu.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.