Mathematical reasoning and the form of a task

Bożydar L. J. Kaczmarek, MArcin Stencel, Jacek Łukasiewicz

Streszczenie


Summary
Poor achievement in teaching mathematics is of great concern for educators all over the world. One of the main reasons of difficulties is the abstract nature of most mathematics tasks. To make them more similar to reallife situations, they are often presented in a descriptive way. It was found, however, that the wording of such problems might create additional difficulties. Therefore, it is imperative to teach mathematics using everyday language in familiar practical context.
In the present study two variations of mathematics tasks were examined: one in a traditional
algebraic form and the other depicting a well-known everyday situation. It was found that even poor achievers were able to solve problems of the second type. It was concluded that the use of situations which are connected with real-life experiences facilitates solving of math problems considered to be too difficult in their traditional form. It also indicates that people make inferences based on prior knowledge about similarly structured situations in their reasoning.

Streszczenie
Słabe wyniki w nauczaniu matematyki stanowią zasadniczy problem edukacji na całym świecie. Jednym z tego powodów jest abstrakcyjny charakter większości zadań matematycznych. Zadania te przedstawia się często w formie opisowej, by przybliżyć ich treść do sytuacji z życia codziennego. Okazuje się jednak, że stwarza to uczniom dodatkowe trudności. Dlatego należy opisywać zadania matematyczne zarówno prostym zrozumiałym językiem, jak i przedstawiać je w oparciu o dobrze znane życiowe zdarzenia. W niniejszym badaniu wykorzystano dwa warianty zadań matematycznych: jedno podane w tradycyjnej algebraicznej formie i drugie w formie opisującej dobrze znane codzienne sytuacje. Stwierdzono, że nawet słabi uczniowie potrafili rozwiązać zadania drugiego typu. Upoważnia to do stwierdzenia, że przedstawianie sytuacji, wiążących się ściśle z codziennym życiem i odnoszących się bezpośrednio do wcześniejszych doświadczeń ucznia, umożliwia rozwiązanie zdania, które w tradycyjnej formie wydawało się zbyt trudne. Wskazuje to jednocześnie,
że w naszym rozumowaniu wykorzystujemy nasze dotychczasowe doświadczenia, związane z zaistniała sytuacją.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.