Aspekty zdrowia i choroby

„Aspekty Zdrowia i Choroby” to kwartalnik wydawany przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Pismo nowe na rynku wydawniczym, jednocześnie współczesne w formie ukazywania się (e-czasopimo) i zawartości (w polskim systemie nauki „nauki o zdrowiu” zostały wyodrębnione dopiero  w 2011 r.). 


Dziedzina ta ma wciąż relatywnie małe forum do prezentacji działań naukowych, jednocześnie rzadko łączona jest z dziedziną medycyna, na partnerskich zasadach. Jej przedmiotem zainteresowania są m.in. badania nad funkcjonowaniem  szeroko rozumianych zawodów medycznych i paramedycznych, a więc: pielęgniarek/pielęgniarzy, położnych, fizjoterapeutów, ratowników medycznego, dietetyków, asystentów i higienistek stomatologicznych i medycznych, ortoptyków, protetyków, pracowników administracji ochrony zdrowia,  itp.. W interdyscyplinarnym podejściu do zdrowia mieszczą się w  psychologia, socjologia, pedagogika i filozofia. A ponieważ tytuł wskazuje jeszcze na aspekty chorobowe, w czasopiśmie nie brakuje także miejsca na zagadnienia z obszaru medycyny zarówno w ujęciu leczniczym jak i profilaktycznym i pomocowym.

AZiCH ma zatem charakter wieloaspektowy. Przeznaczone jest dla szerokiego grona naukowców i praktyków zajmujących się naukami o zdrowiu oraz medycyną w ujęciu interdyscyplinarnym: od humanistycznych i społecznych poprzez biomedyczne aspekty zdrowia i choroby po współczesne technologie medyczne. Zgodnie z tym zakresem, w kwartalniku wyodrębniono następujące działy tematyczne: 

 • Biomedyczne aspekty zdrowia i choroby
 • Zdrowie publiczne
 • Profilaktyka chorób i promocja zdrowia
 • Epidemiologia
 • Zdrowie środowiskowe
 • Psychologia, socjologia i pedagogika  zdrowia
 • Edukacja zdrowotna
 • Biotechnologia zdrowotna
 • Żywność i żywienie
 • Filozofia i bioetyka
 • Technologie medyczne i telemedycyna

Czasopismo „ Aspekty Zdrowia i Choroby” publikuje: prace oryginalne, prace poglądowe, listy do redakcji oraz inne materiały. Wszystkie prace oryginalne i poglądowe są recenzowane. 


Tom 2, Numer 2 (2017)


##issue.coverPage.altText##