Aspekty zdrowia i choroby

Aspects of Health and Disease is a quarterly published by the University of Economics and Innovation in Lublin. This journal has just appeared in a publishing market and is innovative in terms of both the publishing form (online journal) and the content (the Polish system distinguished “health sciences” only in 2011).


Dziedzina ta ma wciąż relatywnie małe forum do prezentacji działań naukowych, jednocześnie rzadko łączona jest z dziedziną medycyna, na partnerskich zasadach. Jej przedmiotem zainteresowania są m.in. badania nad funkcjonowaniem  szeroko rozumianych zawodów medycznych i paramedycznych, a więc: pielęgniarek/pielęgniarzy, położnych, fizjoterapeutów, ratowników medycznego, dietetyków, asystentów i higienistek stomatologicznych i medycznych, ortoptyków, protetyków, pracowników administracji ochrony zdrowia,  itp.. W interdyscyplinarnym podejściu do zdrowia mieszczą się w  psychologia, socjologia, pedagogika i filozofia. A ponieważ tytuł wskazuje jeszcze na aspekty chorobowe, w czasopiśmie nie brakuje także miejsca na zagadnienia z obszaru medycyny zarówno w ujęciu leczniczym jak i profilaktycznym i pomocowym.

AZiCH ma zatem charakter wieloaspektowy. Przeznaczone jest dla szerokiego grona naukowców i praktyków zajmujących się naukami o zdrowiu oraz medycyną w ujęciu interdyscyplinarnym: od humanistycznych i społecznych poprzez biomedyczne aspekty zdrowia i choroby po współczesne technologie medyczne. Zgodnie z tym zakresem, w kwartalniku wyodrębniono następujące działy tematyczne: 

 • Biomedyczne aspekty zdrowia i choroby
 • Zdrowie publiczne
 • Profilaktyka chorób i promocja zdrowia
 • Epidemiologia
 • Zdrowie środowiskowe
 • Psychologia, socjologia i pedagogika  zdrowia
 • Edukacja zdrowotna
 • Biotechnologia zdrowotna
 • Żywność i żywienie
 • Filozofia i bioetyka
 • Technologie medyczne i telemedycyna

Czasopismo „ Aspekty Zdrowia i Choroby” publikuje: prace oryginalne, prace poglądowe, listy do redakcji oraz inne materiały. Wszystkie prace oryginalne i poglądowe są recenzowane. 


Tom 3, Numer 2 (2018)


##issue.coverPage.altText##